2014. gads

2014.gadā Tukumā ir īstenoti vairāki projekti, kas padarījuši pilsētu pievilcīgāku un sakoptāku. Vasarā tika pabeigti projekta „Zemītes ielas un Stacijas ielas posma rekonstrukcija; Tilta pār Slocenes upi Zemītes ielā rekonstrukcija” 2. kārtas būvdarbi – Zemītes ielas posma no dzelz-ceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcija. Projekta 1.kārtas būvdarbi norisinājās jau no 2012. gada nogales. Lai gan šo ielu rekonstrukcijas darbi radīja neērtības ne vienam vien satiksmes dalībniekam, tomēr gala rezultāts priecē ikvienu.
Par pašvaldības līdzekļiem rekonstruēta Baložu iela, kuru visā ielas garumā klāj bruģis un tajā nodrošināta droša kustība gājējiem un velobraucējiem. Pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas Tukumā ir rekonstruētas ielas Jauntukuma, Durbes, Centra, Veļķu un Ozoliņu mikrorajonos 6,123 km garumā, kā rezultātā iedzīvotājiem ir nodrošinātanodrošināta komfortabla pārvietošanās. Veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu, Tukuma novada pašvaldība ar Klimata pār-maiņu finanšu instrumenta atbalstu aizva-dītajā gadā iegādājās divus elektromobiļus.

Nozīmīgi projekti īstenoti izglītības jomā. 2013./2014. mācību gada izskaņā pabeigti Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkas siltināšanas darbi, radot atbilstošus apstākļus sporta nodarbībām. Ēka tika kapitāli nosiltināta, sākot no pamatiem līdz jumta pārsegumam. Jaunā mācību gada sākumā tika atvērta bērnudārza „Vālodzīte” filiāle „Lotte”.
Rekonstruējot ēku, tika radītas vietas 116 bērniem, kas būtiski samazināja pirmsskolas vecuma reģistrēto bērnu rindu. Radītas 26 jaunas darba vietas, kā arī veicināta iespēja atgriezties darba tirgū bērnu vecākiem. Neparedzēti līdzekļi tika ieguldīti, lai atrisinātu jautājumu par Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnu ēdināšanas nodrošināšanu, kad 2013./2014. mācību gada sākumā slēdza skolas ēdnīcu. Šī situācija prasīja steidzamu risinājumu, un neilgā laika posmā tika uzcelta jauna piebūve skolas pagalmā, kurā iekārtots virtuves bloks ar ēdamzāli, bibliotēka, zēnu darbmācības kabineti un darbinieku kabineti. Par pašvaldības līdzekļiem pie Pauzera pļavas mākslīgā futbola laukuma ir uzstādīti rūpnieciski izgatavoti moduļi, kuros iekārtotas apsildāmas telpas sportistiem un treneriem ar ģērbtuvēm un sanitārajiem mezgliem, kā arī labiekārtota teritorija.
Vairāki projekti īstenoti arī novada pagastos. Ir uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra Slampes pagastā un Lestenes pagastā, radot iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu ūdens piegādes pakalpojumu. Šobrīd ūdenssaimniecības attīstība tiek veikta Džūkstes pagastā. Ir veikta siltumtīklu rekonstrukcija Slampes pagastā, kas ļaus paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās. Labiekārtota Džūkstes pagasta parku teritorija, nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem ērtu un drošu piekļuvi pie svarīgiem pagasta objektiem. Lai nodrošinātu vienmērīgu sociālā darba pieejamību pagastu teritorijās, aizvadītajā gadā tika atvērti kopienas centri Irlavas un Sēmes pagastā. Centru darbību uzrauga šo pagastu sociālie darbinieki. Pie Sēmes pagasta kopienas centra ir labiekārtota arī apkārtējā teritorija, izbūvēts panduss, nobruģēts laukums un celiņš, kā arī izvietoti atpūtas soliņi. Savukārt Lestenes pagastā tika atvērta aptieka, radot iedzīvotājiem iespēju uz vietas iegādāties medikamentus.
Nozīmīga loma ir aizvadītajiem kultūras pasākumiem, kas ne vien sagādāja pozitīvas emocijas, bet arī pulcēja vienuviet novada iedzīvotājus. Jau ceturto reizi svinējām Rožu svētkus, kurus Tukuma Durbes estrādē ieskandināja Pasaules koru olimpiādes koncerts, piedaloties novada amatiermākslas kolektīviem. Gan mākslas, gan dzejas cienītājus no astoņiem Kurzemes novadiem pulcēja Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas, kas bija pirmais šāda veida mākslas un dzejas mijiedarbības notikums Kurzemē. Pērnā gada 10.oktobrī Tukums rīkoja 6 pašvaldību (Dobele, Saldus, Kuldīga, Kandava, Talsi, Tukums) sadraudzības pasākumu. Savukārt šogad iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku Novadu dienas pasākumu Durbes estrādē, kas notiks 27.jūnijā, kā arī Tukuma pilsētas svētkus laikā no 24.līdz 26.jūlijam, kuri šogad Tukumā tiks svinēti jau divdesmito reizi.
Aizvadītais gads ir bijis arī lielu pārmaiņu gads. Sakarā ar Tukuma novada Domes ilggadējā priekšsēdētāja Jura Šulca ievēlēšanu 12.Saeimā, vadības grožus savās rokās ir pārņēmis Ēriks Lukmans, kurš ilgus gadus bija priekšsēdētāja vietnieks. Pārmaiņas vērojamas arī Tukuma novada Domes deputātu lokā, kuram pievienojās divas jaunas deputātes – Linda Zemīte un Sarmīte Krecere. Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi aizvadītajā gadā sāka vadīt Dace Pole. Savukārt Jurģus piedzīvoja Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas tagad apmeklētājus pieņem skaistās, gaišās telpās. Tomēr svarīgākais vienmēr ir bijis cilvēks un kā katru gadu, arī aizvadītajā gadā pašvaldība novērtēja tos iedzīvotājus, kuri ar savu darbu veicinājuši novada attīstību un atpazīstamību. Tika pasniegti Tukuma novada Domes Pateicības raksti un Atzinības raksti, apbalvoti sportisti un nevalstiskās organizācijas.