Konsekventi un pēctecīgi tiek realizēti pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos apstiprinātie rīcības un investīciju plāni.
Pašvaldības budžets tiek veidots bez deficīta, un katru gadu vismaz 350 tūkstoši eiro tiek novirzīti pilsētas un novada pagastu attīstības projektu realizācijai:
  • Pilsētas parks;
  • Pauzera pļavas;
  • „Priežkalniņš” Sēmes ciemā;
  • „Putnu parks” Vienības ciemā;
  • „Pasaku muzeja” parks Lanceniekos;
  • „Lielais parks” Slampē 
Piesaistot dažādu finanšu instrumentu, fondu un budžeta līdzekļus plānveidīgi turpināsim Muzeja infrastruktūras rekonstrukciju un atjaunošanu.