Partija "Tukuma pilsētai un novadam" dibināta 2004. gada 20. aprīlī Tukumā kā reģionāla partija, kuras galvenais uzdevums ir Tukuma pilsētas un apkārtējo pagastu sociāli ekonomiskā attīstība, pašvaldības teritorijā dzīvojošo cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšana.

Partija ir veidota uz pamatprincipiem – godīgums, atklātība, profesionalitāte.

Piedaloties Tukuma pilsētas pašvaldības Domes vēlēšanās 2005. gadā un divas reizes (2009. un 2013. gados) Tukuma novada pašvaldības Domes vēlēšanās, partija ieguva vairāk nekā 50% balsu, kas ir izcils panākums, bet reizē arī milzīga atbildība. Partija, kura divpadsmit gadus ir vadījusi Tukuma pilsētas un vēlāk Latvijā trešā lielākā novada dzīvi, ir atbildīga gan par labi paveikto, gan arī par atsevišķām neveiksmēm. Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” deputātu kandidātu priekšvēlēšanu programma 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Tukuma novadā ir pēctecīgs turpinājums divpadsmit gados paveiktajam Tukuma pilsētā un pagastos. Mūsu prioritātes joprojām būs uzņēmējdarbības attīstība, izglītība un vides kvalitātes pilnveidošana, kuru realizācija arī turpmāk tiks balstīta uz tādiem partijas biedru un ievēlēto deputātu darba principiem kā godprātība, atbildība, zināšanas un profesionalitāte.

Nekad priekšvēlēšanu laikā mēs neesam bārstījušies ar tukšiem solījumiem, bet parādām mērķtiecīgi izstrādātus plānus, ko allaž esam izpildījuši vismaz par 95%. Arī pārējos mēs aicinām strādāt kopā. Šoreiz vēlmi piedalīties mūsu pašvaldības dzīves veidošanā ir pieteikušas septiņas politiskās partijas ar 114 deputātu kandidātiem. Mēs ceram, ka šie cilvēki apzinās lielo atbildību, ko uzliek rūpes par novada iedzīvotājiem, un pēc vēlēšanām visi – arī tie, kuri nebūs kļuvuši par novada Domes deputātiem, – aktīvi turpinās piedalīties pašvaldības darbā, realizējot savus priekšvēlēšanu solījumus vēlētājiem. Bet par partijas „Tukuma pilsētai un novadam” komandu lai runā darbi. Izaugsme ir redzama, bet darāmā vienmēr ir vairāk.Mēs apzināmies, ka pašvaldības vadīšana ir nevis vara un slavas lauri, bet milzu atbildība, lai attaisnotu mūsu iedzīvotāju uzticēšanos. Un mēs esam pārliecināti, – ja 3. jūnijā saņemsim jūsu atbalstu, tad kopīgā nopietnā, nesavtīgā un pašaizliedzīgā darbā mums izdosies turpināt Tukuma novadu veidot par mājām, kurās patīkami dzīvot visiem!Nepaliksim vienaldzīgi, gādāsim par sava novada nākotni! 

Tiekamies 3. jūnijā pie vēlēšanu urnām!   

/Juris Šulcs/