Tikai stipra un vienota komanda spēj veidot mājas, 
kur patīkami dzīvot ikvienam

9. septembrī darbu sāk jauna CSDD tehniskās apskates stacija Rūdas ielā 2 Tukumā. 

Jauna stacija bija nepieciešama, jo iepriekšējā jau bija morāli novecojusi un tajā vairs nevarēja sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, izmantojot modernākās tehnoloģijas. 

Lasi šeit

Tas, ko daži mēģina pasniegt kā kaut ko ārkārtēju, patiesībā ir līgumslēdzēju pušu tiesību un pienākumu realizācija dzīvē

Lasi šeit

Bērnudārzs „Pasaciņa”: vajadzīgi papildu līdzekļi, bet ieguvums – faktiski renovēta ēka