Piesaistot Eiropas fondu, valsts budžeta un pašvaldības finansējumu Tukuma pilsētā atjaunotas vairākas ielas vai to posmi (Melnezera, Slocenes, Vilkājas, Purva, Stacijas, Parādes, Kurzemes).
Ar Lauku atbalsta dienesta un budžeta finansējumu katrā pagastā atjaunoti pašvaldības lauku ceļi.

Infrastruktūras objektu būvniecības novada pagastos:
-         gājēju celiņš Sātos,
-         ielu apgaismojuma rekonstrukciju Slampē,
-         asfaltēto ielu segumu uzlabošana Tumes un Vienības ciemos.
Ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu asfaltētas grantētās ielas pilsētas mikrorajonos

Daļa no iegūtajiem līdzekļiem par pašvaldības atsavinātajiem īpašumiem ir novirzīta grantēto ceļu (ielu) atjaunošanai pilsētā un laukos.

Panāksim valsts autoceļu attīstības programmā paredzēto, par asfalta seguma izbūvi vietējās nozīmes autoceļam Lestene – Tukums un cietā seguma izbūvi valsts otrās kategorijas autoceļiem uz Jaunsātiem un Zenteni.