Kad ielas ir izbūvētas, arī teritorija attīstās 

Tukuma pilsētai un novadam, Otrdiena, 2019. gada 10. septembris

9. septembrī darbu sāk jauna CSDD tehniskās apskates stacija Rūdas ielā 2 Tukumā. Jauna stacija bija nepieciešama, jo iepriekšējā jau bija morāli novecojusi un tajā vairs nevarēja sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Viens no priekšnosacījumiem tam, ka jaunā stacija sākusi darbu tieši tur, noteikti ir Vilkājas un Purva ielu pārbūve, ko pašvaldība veica Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīta projekta „Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika–Tukums II” ietvaros 2016.–2018. gadā.

Foto: https://www.csdd.lv/jaunumi/tukuma-darbu-saks-jauna-tehniskas-apskates-stacija

Vilkājas un Purva ielu pārbūve sākās 2016. gadā, tika pabeigta 2017. gadā. Kopējās projektēšanas un būvdarbu izmaksas 807 608.45 eiro, tostarp aizņēmums no Valsts kases 530 301.41 eiro.

2017. gadā zemesgabali Rūdas ielā 2 (1.1198 ha) un Vilkājas ielā 9A (1.6794 ha) pārdoti izsolē par attiecīgi 58 351.25 eiro un 82 451.25 eiro. Pirms tam, 2015. un 2016. gadā, tika izsludināta šo zemesgabalu nomas tiesību izsole, lai Lauktehnikas teritorijā attīstītu komercdarbību. Daļa gabalu šajā teritorijā 2015. gada nogalē tika iznomāta SIA „S.P. Impianti”, kas tur plānoja būvēt koģenerācijas staciju iekārtu ražotni un kam galvenais nosacījums bija dzelzceļa tuvums; uzņēmuma plāni nerealizējās, nomas līgumus Dome lauza. Tieši pēc tam, kad šis uzņēmējs sāka izrādīt interesi par teritoriju, pašvaldība nolēma ieguldīt līdzekļus ielu sakārtošanā – skaidrs, ka ikviens uzņēmums vai valsts institūcija labprātāk piekritīs darbības izvēršanai vietā, kur jau ir visas komunikācijas. CSDD vēlēšanos būvēt jaunu ēku izteica 2017. gadā, tas ir, pēc ielu pārbūves, būvniecību uzsāka 2018. gada nogalē, pirms valsts simtgades svētkiem svinīgi iemūrējot kapsulu jaunās tehnisko apskašu stacijas pamatos. 

Attiecīgi ikviens Tukuma novada Domes lēmums par šo ielu sakārtošanu uzskatāms par pietiekami tālredzīgu, lai gan tika skarbi pelts, sak, kārtējo reizi būvē ielas uz nekurieni. CSDD tehnisko apskašu stacija ir pirmais objekts Vilkājas un Purva ielu rajonā, kas izmantos pašvaldības un ES ieguldījumus infrastruktūras attīstībā – abas ielas ir noasfaltētas, tajās ierīkotas apakšzemes komunikācijas un apgaismojums. Pirmais, bet neapšaubāmi ne pēdējais.

Lauktehnikas degradēto teritoriju sakārtošanas projekta (Stacijas ielas posma, Dāņu ielas, Vilkājas un Rūdas ielu posmu pārbūve un Purva ielas izbūve) kopējās izmaksas Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā apstiprinātas 2018. gada 23. februārī 3 693 620.90 eiro apmērā, tostarp 520 669.95 eiro pašvaldības budžeta finansējums, 140 695.17 eiro valsts budžeta dotācija un 3 032 255.78 eiro ERAF finansējums. Vilkājas un Purva ielas pārbūvēja 2017. gadā, Stacijas ielas posmu un Dāņu ielu pārbūvēja 2018. gadā, satiksmei atklāja 2019. gadā.

*Visas summas ar PVN

Foto un informācija: https://www.csdd.lv/jaunumi/tukuma-darbu-saks-jauna-tehniskas-apskates-stacija