2013. gads

Gads bija vērsts uz Tukuma novada infrastruktūras attīstību. 

Viens no vērienīgākajiem realizētajiem projektiem pilsēta ir projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu atīstība Tukumā”, tas ir arī viens no lielākajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem Latvijā, kas ietvēra ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbuvi 120 km garumā, radot iespēju iedzivotājiem saņemt tīru, kvalitatīvu ūdeni un novadīt kanalizācijas udeņus. 
Ir rekonstruēti siltumtīkli Aleksandra ielas rajonā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistemās. 
2012.gada nogalē tika uzsākti Zemītes ielas un tilta par Slocenes upi rekonstrukcijas darbi Lauktehnikas mikrorajonā un 2013.gadā tika pabeigti Zemītes ielas izbūves darbi līdz dzelzceļa pārbrauktuvei un tilta par Sloceni rekonstrukcija, ka arī ietves un veloceliņa izbūve līdz Stacijas ielas esošajai ietvei. Šogad turpinasies būvdarbi Zemītes ielas posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Revolucijas ielai. 

Daudz ir strādāts pie Tukuma novada pagastu attīstības un vides sakārtošanas. Realizējot projektu „Pašvaldības autoceļa „Tukums-Sveikuļi” rekonstrukcija Tumes pagasta”, sakartota ceļu infrastruktūra. Izbūvējot gājēju celiņu Jaunsatu pagasta, ir uzlabota satiksmes drošība, nodrošināta iedzīvotajiem ērta, droša parvietošanās iespēja un paaugstināta vides kvalitāte un sakoptība Jaunsātu pagasta Abavnieku ciemā. Tika labiekārtota teritorija pie Sēmes tautas nama, atjaunojot piebraucamo ceļa segumu, ierīkojot automašīnu stavlaukumu un atpūtas laukumu, uzstadot apgaismojumu un veicot apzaļumošanas darbus. Lai sekmētu vietejo produktu un pakalpojumu noietu, uzstadītas 8 jaunas tirdzniecības nojumes Pures pagastā. Projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā” īstenošanai tika veikti vērienīgi būvniecības darbi, labiekārtojot teritoriju pie ipašumiem „Avoti” un „Livi”, ka arī Zentenes pagasta kultūras nama rekonstrukcija un tā teritorijas labiekartošana. 
Liels darbs ieguldīts kvalitatīvas izglītības un kulturvides izveidošanā. Irlavas vidusskolai un Džūkstes pamatskolai tika nomainīts jumta segums. Iegādāts jauns sporta inventars Irlavas vidusskolai, nodrošinot pilnvērtīgu macību procesu. Izveidota trenažieru zāle Semes pagasta sporta zalē, iegādāti nepieciešamie trenažieri. Uzbuvēta nojume pie Jaunsatu skolas skolēnu brīva laika pavadīšanai. Rekonstruēts Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa stadions Lauktehnikā.