Zeme zem ietves jāpērk vai jāmaina pret līdzvērtīgu, lai samazinātu izdevumus iedzīvotājiem

Tukuma novada Domes deputāti, kas pārstāv partiju «Tukuma pilsētai un novadam», atbalsta priekšlikumu iegādāties pašvaldības īpašumā zemi zem šovasar izbūvētās ietves Alīnes ielā Tukumā vai to mainīt pret līdzvērtīgu pašvaldības zemi.

Šādam lēmumam ir divi galvenie iemesli: Alīnes ielas 2., 4. un 6. nama un Jelgavas ielas 17. nama iedzīvotājiem samazināsies nomas maksa par attiecīgajiem īpašumiem piesaistīto zemi (jo samazināsies platība) un Dome savā īpašumā iegūs zemi, uz kuras uzbūvēts pašvaldības infrastruktūras objekts (jo dalītais īpašums nekad nav labākais risinājums).

Kā norādīja Tukuma novada Domes priekšsēdētājs, partijas «Tukuma pilsētai un novadam» valdes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Lukmans, patlaban tiek lēsts, ka apmēram 1 000 m² zemes iegādei no pašvaldības budžeta vajadzēs atvēlēt 8 000–10 000 eiro. Protams, vispirms īpašums tiks novērtēts, lai noteiktu precīzu cenu. Otrajā variantā, ja tiks pieņemts lēmums par zemes maiņu, izmaksas būs krietni mazākas –apmēram 2000–3000 eiro par zemes īpašumu tiesību dokumentu sakārtošanu.

Ietve Alīnes ielā tika izbūvēta pēc iedzīvotāju lūguma, lai šajā Jauntukuma mikrorajona vietā uzlabotos satiksmes drošība. Būvniecības iecere un tehniskais projekts ir saskaņoti gan ar augstākminēto namu apsaimniekotāju SIA «Jauntukums», gan ar zemes īpašnieku. Galvenie būvniecības darbi (segums, lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, apgaismojums, nobrauktuves) pašlaik ir pabeigti, pavasarī tiks pabeigta teritorijas labiekārtošana un objekta nodošana ekspluatācijā. Pašvaldības 2017. gada budžetā minētā objekta būvniecībai ir ieplānoti 100 000 eiro.

Pieņemot lēmumu par zemes iegādi vai apmaiņu pret līdzvērtīgu, visi desmit partiju «Tukuma pilsētai un novadam», «Latvijas Zemnieku savienība» un «Vienotība» deputāti ir atbalstījuši zemes nomas maksas kompensāciju SIA «Jauntukums» par zemes daļu zem Alīnes ielas gājēju celiņa īpašumos Alīnes ielā 2, 4, 6 un Jelgavas ielā 17, no būvdarbu uzsākšanas brīža šī gada vasarā līdz zemes gabala reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Domes vārda. Vienlaikus Domes Komunālajai nodaļai ir uzdots organizēt izbūvētās ietves un tai piegulošās teritorijas apsaimniekošanu.

Tagad ir uzdots veikt īpašuma novērtēšanu, un pēc tam deputāti varēs izlemt, kurš no variantiem – zemes pirkšana vai maiņa pret līdzvērtīgu – ir labākais pašvaldībai un iedzīvotājiem.