Bērnudārzs „Pasaciņa”: vajadzīgi papildu līdzekļi, bet ieguvums – faktiski renovēta ēka

Tukuma pilsētai un novadam, Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

Jau kopš 2019. gada 13. februāra SIA „Telms” pēc Tukuma novada Domes pasūtījuma realizē energoefektivitātes projektu bērnudārzā „Pasaciņa” Tukumā. Tagad darbu gaitā atklājies, ka ēkā, lai tā būtu droša, ērta, moderna un patiešām energoefektīva, faktiski ir jāveic kapitāla pārbūve. Tukuma novada Dome 29. augusta sēdē nolēma, ka nepieciešamos līdzekļus – 79 797,24 eiro – piešķirs no 2020. gada budžeta, savukārt darbu izpildes termiņu pagarinās līdz 2020. gada 31. martam. Visi klātesošie „Tukuma pilsētai un novadam” deputāti balsoja par papildu darbu veikšanu un papildu finansējuma piešķiršanu, jo apzinās, ka tādējādi pilsētā kļūs par vienu pilnībā sakārtotu izglītības iestādi vairāk, būs gluži vai jaunas grupas bērniem, patīkami darba apstākļi pedagogiem, turklāt šai iestādē varēs uzņemt vairāk bērnu.

To, ka būs vajadzīgi papildu darbi un attiecīgi arī papildu nauda, konstatēja tikai tad, kad būvnieki jau bija sākuši strādāt. Konstrukcijas šai 1980. gadā celtajai un nekad kapitāli neremontētajai ēkai izrādījās sliktākā stāvoklī, nekā varēts novērtēt būvprojekta izstrādes stadijā. Darbu nepieciešamība ir apspriesta būvsapulcēs, kur piedalās arī Domes speciālisti. Domes sēdē projektu direktore Dace Zvagule apliecināja, ka ir izvērtētas veicamo papilddarbu tirgus izmaksas un secināts, ka mākslīga sadārdzinājuma nav. To apstiprināja arī būvuzraugs Nikolajs Zaičenko, gan piebilstot, ka oficiālas cenu aptaujas var radīt dīkstāvi objektā pat divu mēnešu garumā un to pasūtītājs diez vai var atļauties; ja katru papildu darbu „laidīs caur pārbaudi”, lai veiktu tirgus izpēti un meklētu lētāko veicēju, diez vai darbi ies raiti uz priekšu. Viņaprāt, ir ņemti vērā pilnīgi visi apsvērumi un atrasts labākais risinājums. SIA „Telms” pārstāve Ilze Nikolājeva norādīja, ka patlaban ir veikta ceturtā daļa paredzēto darbu un nevar pateikt, ka turpmāk vairs nekādu aizķeršanos nebūs.

Iespējams, vietā būtu pārmetums par to, ka būvprojekts ir nekvalitatīvi sagatavots, taču jāņem vērā, ka tas sākotnēji iecerēts kā energoefektivitātes palielināšanas projekts, tātad ar citiem mērķiem. Kad atklājās faktiskais ēkas stāvoklis, deputātiem nācās lemt – šauri realizēt energoefektivitātes uzdevumu vai tomēr apzināties, ka pārbūve agri vai vēlu būs nepieciešama tik un tā un visprātīgāk to ir veikt uzreiz. Tagad var gari spriedelēt par to, vai bija prātīgāk būvēt jaunu bērnudārzu, nevis ieguldīt naudu esošajā, bet jāņem vērā, ka būvniecība noteikti būtu dārgāka un ka liels vai mazs, bet šim bērnudārzam ir saņemts atbalsts no Eiropas un valsts.

Šī būs pieredze, ko noteikti ielāgot nākotnē, plānojot darbus bērnudārzā „Vālodzīte”. „Mums kopīgi par Pašvaldību savienību ir jārisina šis [papildu naudas] jautājums valstiskā līmenī, lai finansējums tiktu paredzēts arī šiem nosacīti kosmētiskajiem remontiem, kas faktiski ir kapitālie,” saka Tukuma novada Domes priekšsēdētājs, partijas „Tukuma pilsētai un novadam” valdes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Lukmans. „Iepriekš katru gadu kaut kas tika ieguldīts abās iestādēs, vizuāli ēkas neizskatījās slikti, tādēļ arī sākumā lemts tikai par energoefektivitātes projektu. Ņemot vērā šo pieredzi, jaunajos projektos, piemēram, Tukuma 2. vidusskolā jau veikta pilna tehniskā apsekošana.”

Projekta izmaksas bija plānotas 1 708 500 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 28,53% jeb 291 975,00 eiro, valsts budžeta dotācija 17,87% jeb 182 889,07 eiro un pašvaldība līdzfinansējums 53,61% jeb 584 667,20 eiro. Neattiecināmās izmaksas 684 968,73 eiro uzņēmās nodrošināt pašvaldība. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 2019. gada 20. martā Tukuma pašvaldībai piešķīra aizņēmumu Valsts kasē 1 197 348 eiro. 2019. gada 25. aprīlī Domes deputāti jau lēma par papildu finansējuma 9 578,22 eiro piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Patlaban vajadzīgā summa joprojām nepārsniedz 15%, kas noteikta līgumā kā iespējamie papildu izdevumi.

Tātad varam lēst, ka „Pasaciņas” pārbūves kopējās izmaksas būs apmēram 1,7 miljoni eiro.