«Tukuma pilsētai un novadam» - galvenais ir uzņēmējdarbības attīstība un novada uzplaukums

Atbalsts olu ražotnei novadā parāda partijas «Tukuma pilsētai un novadam» vēlmi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un novada uzplaukumu

Kopš maija Tukuma novadā virmo kaislības ap olām – 31. maijā visi 17 novada domes deputāti atbalstīja ukraiņu uzņēmēja vēlmi Jaunsātos būvēt ražotni, 5. jūlijā 15 sēdē klātesoši deputāti atbalstīja nodomu vienošanās parakstīšanu, bet 30. augustā atbalstu zemes gabala izsoles izsludināšanai pauž vairs tikai desmit, tostarp visi «Tukuma pilsētai un novadam» deputāti. Tā saucamā opozīcija ir nostājusies āža pozā un par visām varītēm cenšas projektu nobremzēt un uzņēmēju patriekt no mūsu novada. Šīs pretdarbības rezultātā zemes gabala izsole ir pārtraukta 9. oktobrī, tātad konkrētās investīcijas novadā vēl labu laiku mums neredzēt.

Uzņēmējs, apjaušot negatīvo publicitāti un atsevišķu novada domes deputātu sacelto ažiotāžu, ir vēlējies sagādāt pierādījumus, lai novērstu jebkādas šaubas un apliecinātu savas darbības likumību, un tāpēc ir pasūtinājis novērtējumu ietekmei uz vidi. 29. oktobrī Jaunsātos jau notika sabiedriskā apspriešana par šo novērtējumu. Tur SIA «Gallusman» valdes priekšsēdētājs un SIA «Ovostar» valdes loceklis Arnis Veinbergs publiski apliecināja, ka «Gallusman» ir «Ovostar Union» grupas uzņēmums, kas pārstāv «Ovostar» intereses Latvijā, un ka «Ovostar» akcionāri ir uzticējuši firmai «Gallusman» attīstīt olu ražotnes būvniecības projektu Latvijā. Tika arī solīts, ka Dome saņems atbilstošus apstiprinošus dokumentus. Par to, kas ir SIA «Ovostar» un kādi ir šī uzņēmuma darbības apjomi, var pārliecināties ikviens, kurš prot lietot interneta meklētāju «Google». (Lai lasītu pilnīgi visu, ir jāprot dažas svešvalodas; vai tiešām tā saucamajai opozīcijai un viņu piesauktajiem ekspertiem arī šajā lietā, tāpat kā daudzās citās, ir problēmas?)

Jā, šie soļi novilcina un sadārdzina projekta realizēšanu. Jā, tas prasa papildu laiku (no četriem līdz pat deviņiem mēnešiem) un finanses (tie var būt, piemēram, 15 000 eiro par novērtējumu ietekmei uz vidi). Jā, neviens nenoliedz, ka jebkuru projektu, jebkurus noteikumus, jebkuru lēmuma tekstu var pielabot un uzlabot; partijas «Tukuma pilsētai un novadam» deputāti vienmēr būs pateicīgi par konstruktīvu kritiku un priekšlikumiem. Jā, iespējams, tādējādi Tukuma novads ir pazaudējis kārtējās investīcijas: 15 miljonus būvniecības nozarei, vietējo graudu iepirkumu par 16 miljoniem eiro gadā, vismaz 150 darbavietas (vienlaikus un nepārtraukti nodarbināti 150 cilvēki), nodokļu iemaksas ap 2.6 miljoniem eiro gadā.

Ja vēl varētu aprēķināt, cik reāli izmaksā šī tā saucamās opozīcijas saceltā vētra ūdensglāzē (izsoles sagatavošana un atcelšana, vilcināšanās, novērtējums ietekmei uz vidi – viss taču prasa līdzekļus)... Diemžēl atsevišķu deputātu izvērstā Domes reputācijas graušana ar puspatiesību savirknēšanu zinātniskās fantastikas žanra cienīgos argumentos nav naudā izsakāma. Jautrākais ir tas, ka iedzīvotāji atbalsta ražotnes būvniecību un saskata tajā novada attīstības un uzplaukuma iespējas, bet atsevišķi opozicionāri „iedzīvotāju vārdā” ir nostājušies pret to. Drīzāk šķiet, ka viņi nevis pauž savu rūpi par likumību, bet ir saskatījuši iespēju papildināt savu vārgo politisko kapitālu. Taču skumji, ka Domes vadībai jātērē resursi, lai atspēkotu tā saucamās opozīcijas sniegtās viltus ziņas, nevis jāvelta viss laiks un uzmanība tiešo pienākumu veikšanai, piemēram, likumā par pašvaldībām paredzētajai uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Tomēr partijas „Tukuma pilsētai un novadam» deputāti ir gatavi arī turpmāk – un par spīti nelabvēļu centieniem – atbalstīt uzņēmējus, kas vēlas izvērst savu ražošanu novada teritorijā.

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs, partijas «Tukuma pilsētai un novadam» priekšsēdētāja vietnieks 

Ēriks LukmansILUSTRĀCIJAI – Izkopējums no Tukuma novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas (redzams 31.05.2018 domes sēdes materiālā). Klāt paskaidrojums: Nekustamais īpašums “Karjeras” (90.35 ha) Jaunsātu pagastā ir Tukuma novada pašvaldības īpašums. Tas sastāv no diviem neapbūvētiem zemesgabaliem (78.96 ha un 11.39 ha), kur atļautā izmantošana ir ražošanas apbūves teritorija un ūdeņu teritorija. 2018. gada 16. augustā īpašuma tirgus vērtība noteikta 69 400 eiro, par vērtēšanas pakalpojumiem samaksāti 151.25 eiro, tātad īpašuma nosacītā cena ir 69 551.25 eiro. Deputāti 2018. gada 30. augustā nolēma, ka īpašuma nosacītā izsoles sākuma cena ir 70 000 eiro