Turpināsim atbalstīt pagastu konsultatīvo padomju, amatiermākslas, jauniešu, nevalstisko organizāciju, sporta klubu iniciatīvas un lauku partnerību darbību. 
  • Ir izbūvēts kopienu un sociālais centrs Džūkstē.
  • Nodrošināti nepieciešamie uzlabojumi Zentenes un Lestenes tautas namos.
  • Izveidots jauniešu iniciatīvu centrs Tumē.
  • Atjaunotas Tukuma pilsētas mikrorajonu konsultatīvās padomes.
Tukuma novada pensionāri tiek sveikti apaļās jubilejās un veikta jubilāru dzīves apstākļu apsekošanu, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pensijas vecuma iedzīvotājiem.