Vēlos pastāstīt par veiksmīgu sadarbības pieredzi ar Tukuma novada pašvaldību.

Kad ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi Irlavā, vajadzēja atrast arī piemērotas telpas darbnīcām. Noskaidrojās, ka vietējā apkārtnē ir šim mērķim piemērotas un jau sen pamestas telpas, kuras atrodas Tukuma novada pašvaldības īpašumā.

Man kā jauna uzņēmuma vadītājam ir ļoti svarīgi tādi projekti, kuros ir iespējams saņemt līdzfinansējumu. Viena šāda projekta ietvaros telpas bija vajadzīgas ļoti steidzami, tādēļ devos uz Domi uzzināt par iespējām šīs telpas nomāt ilgtermiņā, kā tas bija prasīts projektā.

Sākumā izskatījās, ka viss ievilksies uz nenoteiktu laiku, bet, pateicoties pašvaldības atsaucībai, ieinteresētībai un pieredzei, visas turpmākās darbības, lai nomas līgumu noslēgtu, notika ļoti operatīvi. Uzņēmums noslēdza nomas līgumu un saņēma līdzfinansējuma apstiprinājumu.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldību, jaunajās telpās strādāju jau nepilnu gadu. Es esmu lepns nest Tukuma novada vārdu pasaulē, reklamējot uzņēmuma inovatīvos produktus, kā arī pateicīgs, ka veiksmīgā sadarbība ar pašvaldību turpinās. /Arturs Immermanis/

 2017. gada pašvaldību vēlēšanās es aicinu atbalstīt izglītības jomas cilvēkus no partijas “Tukuma pilsētai un novadam”! Ar viņu gādību jau no 2016. gada 1. septembra tika nodrošināts pašvaldības finansējums profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) skolu pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, jo valsts papildu finansējumu šo skolu skolotājiem piešķīra tikai no 2017. gada 1. janvāra. /Elita Mieze/

Esmu apmierināta ar pašvaldības paveikto komunālo pakalpojumu jomā Džūkstes ciematā, apkures kvalitātes uzlabojumiem, paveikto izglītības iestāžu sakārtošanā (bērnudārza ēkas siltināšana) un realizēto ūdenssaimniecības attīstības projektu.Īpaši pateicīga es esmu par ciemata ielu atputekļošanu vasaras periodā, kas ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti Džūkstes ciematā. Tāpat pateicos par satiksmes organizācijas uzlabošanu, rūpēm par iedzīvotāju drošību, uzstādot ātrumu ierobežojošās ceļazīmes.Esmu gandarīta par pašvaldības atbalstu „Džūkstes veselības centra” attīstības projektam, kas deva iespēju ievērojami uzlabot ģimenes ārsta prakses telpas un iegādāties modernu aprīkojumu un mēbeles. /Astrīda Bērziņa/


Es, Tukumā dzimusi un augusi, vairāk kā pusgadsimtu arī šeit strādājusi, Tukumu jūtu kā savu – vislabāko, skaistāko. Ar savu skatu redzu Tukuma izaugsmi un pārvērtības no pēckara gadiem līdz mūsu dienām. Pilsēta mainās strauji. Dažam varbūt šķiet, ka varētu vēl straujāk?

Katram savi sapnīši un vēlēšanās, bet kādam jāuzņemas atbildība visu redzēt un salikt kopā, īstenojot ieceres reālajā dzīvē. Tāpēc aicinu katru tukumnieku iesaistīties pilsētas sapņu īstenošanā. Uzticēsimies un palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuri gatavi uzņemties atbildību par mūsu dzīvi Tukumā. Mēģināsim saskatīt labo, bet nebūsim arī vienaldzīgi. Mīlēsim savu pilsētu! /Rasma Valdmane/