Ar ES un budžeta līdzekļiem rekonstruēta Tukuma 2.vidusskola (+stadions) un uzlabota materiāli – tehniskā bāze E.Birznieka-Upīša pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Plānveidīgi tiks turpināta pārējo novada vispārējās izglītības iestāžu materiālās bāzes pilnveidošana un attīstība.
Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana Raiņa ģimnāzijai.

Veikti nepieciešamie priekšdarbi Mākslas un Mūzikas centra izveidei (pārplānojot esošās telpas vai projektējot jaunu būvapjomu).

Pabeigta multifunkcionālās sporta zāles būvniecību pie Tukuma 3.pamatskolas.Izbūvēta slēgtā vieglatlētikas manēža pie Sporta skolas Lauktehnikā.

Izbūvēts sporta laukums Zentenē.