Tukuma novads mērķtiecīgi tiek virzīts kā labvēlīga vieta uzņēmējdarbībai, veicinot privātās investīcijas lauksaimniecībā, ražošanā, pakalpojumu un publiskās infrastruktūras pieejamības attīstībā (t.sk. jauna dzīvojamā fonda, pirts, baseina būvniecībai).
Pilnveidota uzņēmējdarbības informatīvā atbalsta sistēma un nodrošināts pastāvīgs dialogs ar uzņēmēju organizācijām un apvienībām.
Tukuma pašvaldībā darbojas uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, tiek nodrošināts informatīvs atbalsts un līdzfinansējums infrastruktūras projektu realizācijā, saprotami un efektīvi administratīvie pakalpojumi, pilnveidota un stimulējoša NĪN atlaižu sistēma (t.sk. privāto stāvlaukumu nodrošināšanai publiskai lietošanai).