Tuvojoties pašvaldības vēlēšanām, rodas pārdomas par paveikto iepriekšējā periodā. Un man, iestādes vadītājai, tās ir tikai pozitīvas. Pūres pagasta bibliotēka ir Tukuma novada Domes struktūrvienība, kam četru gadu laikā ar papildu finansējumu ir nodrošināta vairāku projektu realizācija, galvenokārt tie ir bibliotēkas organizētie ikgadējie svētki Lamiņos. Jau piecus mēnešus bibliotēka, pateicoties Pūres pagasta pārvaldes un Tukuma novada Domes speciālistu sapratnei un darbībai, atrodas jaunās telpās. Tas ir lielākais pašvaldības finansiālais ieguldījums bibliotēkas pastāvēšanas laikā. Domājot par iedzīvotāju ērtībām, tagad ir nodrošināti ļoti labi apstākļi tiem cilvēkiem, kam ir grūtības pārvietoties pa kāpnēm. Šogad apmeklētāju skaits bibliotēkā ir pieaudzis un arī izsniegto grāmatu skaits, salīdzinot ar 2016. gada četru mēnešu skaitliskajiem rādītājiem, ir palielinājies par 1000 iespieddarbiem. Tas nozīmē, ka, risinot jautājumus par pakalpojumiem iedzīvotājiem, atrasts optimālais variants.

Tagad Pūres pagasta bibliotēkā ik dienas var sastapt skolēnus, kuri, ērti iekārtojušies uz kāda no pufiem, spēlējas. It sevišķi brīvdienās viņi tur pavada gandrīz visu laiku. Uz bibliotēku nāk bērni ar vecākiem un vecvecākiem. Lai sagatavotos novusa turnīram, zēni ar tēviem izspēlē partiju; lai piedalītos pasākumos, ierodas gan mazulīši no bērnudārza, gan skolas vecuma bērni. Arī pieaugušajiem piedāvājam satikties bibliotēkā kādā no tematiskajiem pasākumiem.

Realizējot projektus, kurus atbalsta un kuriem līdzfinansējumu piešķir Tukuma novada Domes deputāti, bibliotēka piedāvā arvien jaunus pakalpojumus un, galvenais, piedalās sociālās pārveides procesos, kas ir potenciāls savas kopienas pilnveidošanai un visas sabiedrības progresam.

Pūres pagasta bibliotēkas INIC vadītāja Valda Dzelzkalēja