Uzaicinām Jūs piedalīties partijas „Tukuma pilsētai un novadam” gada kopsapulcē, kura notiks 2018.gada 16.aprīlī plkst. 18.30 Tukuma novada Domes zālē, Tukumā, Talsu ielā 4. 

Darba kārtība:

  1. Partijas valdes darba atskaite.

  2. Revīzijas komisijas ziņojums par partijas finansiālo un saimniecisko darbību.

  3. Partijas priekšsēdētāja, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.

  4. Par partijas apvienības veidošanu startam LR 13.Saeimas vēlēšanās.

Kopsapulce ir priekšsēdētāja un valdes pārvēlēšanu sapulce, tāpēc nepieciešams, lai tajā piedalītos pēc iespējas vairāk partijas biedru. Lūgums, informāciju nodot saviem darba biedriem, draugiem un ģimenes locekļiem, kuri ir partijas biedri. 

Par dalību sapulcē lūdzu informēt pa e-pastu: juris.sulcs@tukums.lv, tālr.29238092 (Juris Šulcs) vai e-pastu: eriks.lukmans@tukums.lv, tālr. 29185288 (Ēriks Lukmans). 

Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” valdes priekšsēdētājs  Juris Šulcs