Ielām un ceļiem šogad – vairāk nekā 4,6 miljoni eiro

Partija „Tukuma pilsētai un novadam” savā programmā startam pašvaldības vēlēšanās 2017. gadā ierakstīja: „Plānveidīgi turpināsim uzlabot ielu, ceļu, laukumu, gājēju, velo infrastruktūras kvalitāti un satiksmes drošību novadā.” Kā apliecina 2018. gada budžets, pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai plānoti 4 676 013 eiro (pieaugums pret 2017. gadu + 3 794 221 eiro). 

Par šādu budžetu nobalsoja 6 „Tukuma pilsētai un novadam”, 2 „Vienotības” un 2 Latvijas zemnieku savienības deputāti. Pārējie Tukuma novada Domes deputāti balsojumā atturējās, faktiski – nebalsoja par naudas piešķiršanu ceļiem un ielām.

  • Lauku ceļiem šogad plānots – 392 000 eiro valsts dotācija + 100 000 eiro pašvaldības lauku ceļu atjaunošanas programma + 1 100 000 eiro ES finansējums.

  • Pilsētas ielām – 370 000 eiro valsts dotācija + 100 000 eiro pilsētas ielu asfaltēšanas programma + 500 000 eiro līdzfinansējums Kurzemes ielas rekonstrukcijas 1. un 4. kārtai + 2 000 000 eiro ES finansējums (Stacijas un Slocenes ielām) + 150 000 eiro ikdienas uzturēšana (bedrītes, atputekļošana u.c.).

Ar valsts ceļu uzturētājiem ir panākta vienošanās par valsts ceļu programmu 2018. gadā:

  • Lestene–Liepājas šoseja – posma asfaltēšana;

  • Lestene–Vienība – posma tehniskā projekta izstrāde;

  • Džūkste–Džūkstes naftas bāze – dubultā virsmas apstrāde (cietais segums);

  • Sāti–Ķīšu pansionāts – dubultā virmas apstrāde (cietais segums);

  • Rideļi–Zentene–Cēre – grants segas atjaunošana.

Tiek saskaņota darbu programma 2019. gadam un turpmākajiem diviem gadiem. Ir vienošanās, ka Lestenes–Tukuma ceļam jau šogad tiek izstrādāts tehniskais projekts rekonstrukcijai un segas maiņai uz cieto segumu. Tiklīdz projekts būs gatavs, tiks veikts iepirkums būvniecībai 2019. vai 2020. gadā.

Pašvaldības budžets 2017. gadam paredzēja ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai 881 792 eiro. Plānotie darbi ir izpildīti – sakārtota Melnezera un Putniņu ielu infrastruktūra, izbūvētas Vilkājas un Purva ielas, pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar Jelgavas ielu, rekonstruēta Tvaika iela, uzsākta Slocenes ielas pārbūve, pārbūvēti šādi autoceļu posmi: “Jelgava–Tukums”–Kalnāji–Minsteri Slampes pagastā, Baltiņi–Grauzde un Jaunzemji–Grauzde Džūkstes pagastā, Krūmiņi–Atpūtas un Rotkaļi–Vecmokas Tumes pagastā, Beitiņi–Liepsalas Pūres pagastā, Sāti–Karotītes Irlavas pagastā, Cīruļi–Bērziņi Lestenes pagastā, kopā 43,7 km. Būvdarbi uzsākti un 2018. gadā tiks turpināti šādos autoceļu posmos: Kaive–Vilksalas, Sildārziņi–Vilksalas, Paegļi–Vilksalas un Sēme–Ziediņi Sēmes pagastā, Apšukrogs–Strēļi Pūres pagastā, Šūļas–Bērznieki–Bajāri Jaunsātu pagastā unSpirgus–Praviņuceļš Degoles pagastā, vēl ne mazāk kā 15 km.

Ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana noteikti būs viena no partijas „Tukuma pilsētai un novadam” prioritātēm arī nākamajos gados.