Piesaistot ES fondu, valsts un pašvaldību finansējumu un sadarbībā ar Kandavas, Engures un Jaunpils pašvaldībām Tukuma slimnīca ir izveidota par pieejamu, modernu un profesionālu kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanas institūciju.

Pilnveidota pašvaldības SIA «Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca» pakalpojumu kvalitāti.
Sadarbībā ar Veselības ministriju tiek risināts jautājums par primārās medicīniskās aprūpes (ģimenes ārstu) pakalpojumu pieejamību.