Piesaistot Eiropas fondu, valsts, pašvaldības un privāto investoru finansējumu, tiek attīstīti kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi Tukumā, Pūrē un Dzintarā, Tumē un Vecmokās, Jaunsātos.
Izstrādāta un ieviesta efektīva atbalsta programmu, lai stimulētu pieslēgumus centralizētajiem tīkliem.