Turpināsim atbalstīt pagastu konsultatīvo padomju, amatiermākslas, jauniešu, nevalstisko organizāciju, sporta klubu iniciatīvas un lauku partnerību darbību. 
  • Ir izbūvēts kopienu un sociālais centrs Džūkstē.
  • Nodrošināti nepieciešamie uzlabojumi Zentenes un Lestenes tautas namos.
  • Izveidots jauniešu iniciatīvu centrs Tumē.
  • Atjaunotas Tukuma pilsētas mikrorajonu konsultatīvās padomes.
Tukuma novada pensionāri tiek sveikti apaļās jubilejās un veikta jubilāru dzīves apstākļu apsekošanu, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pensijas vecuma iedzīvotājiem. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .